Olle Anderson
Olle

Olle Anderson

Olle Anderson har under sitt yrkesverksamma liv arbetat inom White Arkitekter, Sveriges största arkitektkontor där han bland annat startade inredningsavdelningen samt dotterbolaget White Design.

Olle Anderson tillhörde också i många år delägarskaran på White. Han har dessutom ägnat 14 år inom akademin där han innehaft professurer i inrednings- och möbeldesign vid tre olika universitet. Göteborgs universitet, Konsthögskolan i Oslo samt vid Chalmers Tekniska högskola i Göteborg, där han utnämndes till hedersdoktor i februari 2004.

Olle Andersons yrkesverksamhet omfattar inredningsarkitektur, industriell design och konst/ konsthantverk. Han samarbetar med många svenska industrier inom områdena möbeldesign, belysningsdesign samt design av stadsmöbler. Textil och glas är också några av hans många verksamhetsområden. Hans produkter är välkända inom Sverige och Skandinavien. För sin design har han erhållit utmärkelse Utmärkt Svensk Form 19 gånger.